Regulator z regulacją programową ESM9995

Najbardziej rozbudowany regulator w ofercie. Przeznaczony do kontroli skomplikowanych procesów przemysłowych w przemyśle metalurgicznym, chemicznym, hutach szkła i ceramiki oraz procesach przetwórczych wymagających szerokich możliwości konfiguracji i wysokiej dokładności regulacji.

  • Kod: ESM9995
  • Producent: EMKO
  • Dostępność: Brak Brak
  • Czas realizacji: 2-3 dni robocze
  • Cena netto: 1 470,00 zł 1 808,10 zł
  • szt.
    Niedostępny

Zakresy wejść pomiarowych:

 

 czujniki rezystancyjne:

 - Pt100 -200...+650°C

 termopary:

- K (NiCrNiAl)    -200...+1300°C

- J (FeCuNi)       -200...+900°C

- E (NiCrCuNi)     -150...+700°C

- T (CuCuNi)       -200...+400°C

- B (PtRh30PtRh6  44...+1800°C

- R (Pt13RhPt)      0...+1700°C

- S (Pt10RhPt)      0...+1700°C

- N (NiCrSi)           0...+1700°C

- C (W5ReW26Re)  0...+2300°C

- L (FeCuNi)        -100...+850°C

 

 Sygnały analogowe:

  0...50mV  -1999...+9999

  0...5V      -1999...+9999

 0...10V    -1999...+9999

 0...20mA  -1999...+9999

 4...20mA  -1999...+9999

 

Kontroler może pracować w jednym z dwóch trybów (PROCESS lub PROFILE).

Funkcje:

PROCESS

PROFILE

Regulacja:

Regulacja stałowartościowa

Regulacja wg. krzywej regulacji

Nastawa:

1-8 nastaw przełączane wejściami logicznymi D1-D3 zmiana nastawy z zewnątrz za pomocą sygnału analogowego kierowanego na drugie wejście pomiarowe AIN1

pamięć 100 programów po 1000 kroków w programie można ustawić:

- datę i czas rozpoczęcia programu

- ilość kroków

- ilość powtarzania programu

- nr kolejnego programu po jego zakończeniu

- powiązać START programu z wejściami D1-D3

w kroku można ustawić:

- wartość nastawy

- gradient narastania lub czas trwania

- ilość powtarzania kroku

- nr kolejnego kroku po jego zakończeniu

- powiązać z wyjściami WYJ1-WYJ4

W menu można dodatkowo ustawić pasmo krzywej grzania, jednostkę czasu: min/s , h/min oraz tryb pracy po zaniku zasilania (6 trybów)

Tryb pracy:

grzanie/chłodzenie PID z funkcją dostrajania nastaw do obiektu lub ON-OFF z histerezą

grzanie/chłodzenie PID z funkcją dostrajania nastaw do obiektu lub ON-OFF z histerezą

Wyjścia
przekaźnikow
WYJ1-WYJ4:

sterujące, alarmowe, tryb
manualny, alarm awarii czujnika

sterujące, alarmowe, tryb manualny, alarm awarii czujnika, sygnalizacja kroku lub zakończenia procesu, alarm wyjścia z pasma krzywej grzania

Wyjścia
analogowe
AOUT1-2:

sterujące, retransmisja pomiaru

sterujące, retransmisja pomiaru

Sterowanie
zaworem:

dwie metody sterowania z czasem pełnego otwarcia zaworu lub ze sprzężeniem zwrotnym

dwie metody sterowania z czasem pełnego otwarcia zaworu lub ze sprzężeniem zwrotnym

Wejścia
logiczne D1-3:

zmiana nastaw, zmiana trybu
Auto/Manual, start procesu
autotuning, anulowanie blokady
alarmu

komendy START/STOP, PAUZA, następny krok

Interfejs
RS-232:

konfiguracja, zmiana parametrów, wizualizacja i rejestracja danych na
komputerze

konfiguracja, zmiana parametrów, wizualizacja i rejestracja danych na komputerze

Dane techniczne

Wejścia:

pomiarowe: Pt100
K, J, E, T, B, R, S, N, C, L
4...20mA; 0...20mA, 0...10V; 0...5V; 0...50mV

logiczne: 3 wejścia normalnie otwarte z izolacją

analogowe: 4...20mA, 0...20mA do zadawania nastawy z zewnątrz

zwrotne: potencjometr 1k-10kW do podawania sygnału położenia zaworu

Wyjścia:

4 przekaźnikowe 5A/250V AC

2 analogowe 4...20mA; 0...20mA

Metoda regulacji:

PID z funkcją automatycznego doboru nastaw (autotuning)
ON-OFF z regulowaną histerezą

Rozdzielczość wskazań:

Pt100, termopary: 0,1°C; 1°C, wybór przez użytkownika

analogowe: 1; 0,1; 0,01; 0,001

Dokładność pomiaru:

±0,25% zakresu, okres próbkowania 330ms,
kompensacja zimnych końców: automatyczna ±0,1°C/1°C

Komunikacja:

interfejs RS-232, protokół ModBus-RTU, ASCII

Wyświetlacz:

LCD graficzny 128x64 z podświetleniem

Stopień ochrony:

IP65

Zasilanie:

100..240V AC lub 24V AC/DC, pobór mocy 6VA

Warunki pracy:

0...50°C; 0...90%RH (bez kompensacji)

Montaż:

w otworze o wymiarach: 92 x 92 mm